Про проект / About the project

English version is below the photo

Привіт,

Мене звати Павло Федикович, я засновник і головний редактор The Workshop Post. Хотів би трохи розказати про себе і причини створення даного проекту.

Навчаючись на юридичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка, я створив студентську організацію Workshop KNU. За три роки її діяльності було проведено більше 40 заходів, серед яких були зустрічи з послами, консулами, міжнародними юристами, закордонними професорами, спеціалістами USAID та Представництва ЄС в Україні. Також вдалося провести Skype-зустрічі з Меган Маркл, Патріком Джей Адамсом, Алексом Клером, YouTube інтерв’ю з Imagine Dragons та зустрічі з Джамалою і Pianoбой.

Після закінчення магістратури КНУ у 2015, я продовжив навчання на магістратурі College of Europe, у місті Брюгге, Бельгія за спеціальністю European Law.

У 2016 році я кардинально змінив профіль діяльності і подався в журналістику. Я писав для Європейської Правди, Новое Время, Платформа, Хмарочос.

У кінці 2016 я ще раз все змінив у своєму житті ставши travel-журналістом. Я створив сайт svitforyou.com про Центральну Європу, Хорватію і Україну.

Також я почав писати для CNN Travel, BBC Travel, The Independent і Lonely Planet, паралельно займаючись соціальними медіа у Silicon Valley-based стартапі Kitcast і продовжуючи курацію Workshop KNU.

За весь цей час мені пощастило взяти участь у більш ніж 10 міжнародних проектах у Німеччині, США, Естонії, Україні, Швеції та Швейцарії, які були надзвичайним джерелом знань, знайомств з чудовими людьми і розширенням світогляду. Більшість проектів торкались питань соціального підприємництва, молодіжних соціальних ініціатив, лідерства, мирного розв’язання конфліктів та медіаціі. На мою думку, ці теми є надзвичайно важливими для досягнення кращого мирного майбутнього, саме тому я вирішив заснувати The Workshop Post.

За моїм задумом, дане медіа має информувати, популяризувати та надихати молодь на створення соціально значущих проектів. Також The Workshop Post є платформою для обміну досвіду, місцем діалогу та збіркою success stories про українські та світові соціальні проекти. Нарешті, цей ресурс буде регулярно моніторити і публікувати найкращі та найцікавіші можливості для молоді.

Hi,

My name is Pavlo Fedykovych, I am a founder and Editor-in-Chief of The Workshop Post. Let me tell you a bit about myself and the reasons for creating this project.

When I was studying on Law faculty of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, I have created a student organization Workshop KNU. During 3 years of its existence, I managed to conduct more than 40 high-profile events including the meetings with ambassadors, consuls, international lawyers, foreign academicians, USAID and EU Delegation specialists. Also, I have organized Skype-meetings with Meghan MarklePatrick J. AdamsAlex Clare, YouTube-interview with Imagine Dragons and meetings with Jamala and Pianoboy.

After obtaining the Master degree at Kyiv National University, I have continued my education studying European Law at the College of Europe in Bruges, Belgium.

In 2016 I have completely changed my profile switching to journalism. I wrote for the leading Ukrainian media resources such as Evropeyska Pravda, Novoe Vremya, Platforma, Khmarochos.

At the end of 2016, I’ve changed everything once again becoming a travel journalist. I’ve created svitforyou.com, a website about Central Europe, Croatia and Ukraine.

Also, I’ve started writing for CNN TravelBBC TravelThe IndependentLonely Planet and The Guardian as well as doing social media for a Silicon Valley-based startup Kitcast and continuing the curation of Workshop KNU.

Throughout all these years I’ve had a great pleasure to take part in more than 10 international projects i Germany, USA, Estonia, Ukraine, Sweden and Switzerland. All of them were magnificent sources of knowledge, new acquaintances with amazing people and broadening the worldview. The majority of the projects I’ve participated in dealt with the issues of social entrepreneurship, youth social initiatives, leadership, peaceful conflict resolution and mediation. As I think that these issues are very important in order to reach a better peaceful future, I’ve decided to create The Workshop Post.

This is a media that is aimed to inform, popularize and inspire the youth to take part and organize the socially important projects. Also, The Workshop Post is a platform for experience exchange, a place for the dialogue and a collection of “success stories” about the Ukrainian and international social projects. Finally, this resource will regularly monitor and publish the best and most interesting projects for Ukrainian youth.